جستجوی فایل (برای فروش)

از فیلترها برای جستجوی فایل مورد نظر خود استفاده کنید.

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000005

400300

مهر، ایران خودرو، تکمیل، وام تسویه کامل

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
پروژه ایران خودرو، قطعه ۸
915,000,000 تومان
متری 12,000,000 تومان
2
1
76
1401-11-05

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000003

400300

مسکن مهر فرهنگیان کرج، خام

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
شهرک فرهنگیان کرج (رهساز گستر مهر)، فرهنگ ۲، شقایق ۲، ط ۳
635,000,000 تومان
متری 8,466,000 تومان
2
1
75
1401-10-24

برای فروش

زمین
فوری

کد فایل: z_000000002

400300

فاز 2 محله 4 زمین ویلایی دو نبش

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 2
محله 4
1,300,000,000 تومان
متری 6,770,000 تومان
192
1401-09-05

برای فروش

زمین
فوری

کد فایل: z_000000001

400300

دو قطعه زمین ویلایی کنار هم

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
کوی افرا
800,000,000 تومان
متری 2,366,863 تومان
338
1401-09-05

فیلتر جستجوی فایل

موقعیت مکانی ملک
استان
شهر
محله
انباری
آسانسور
متراژ
متر مربع
متر مربع
قیمت کل
تومان
تومان

فیلتر جستجوی فایل

موقعیت مکانی ملک
استان
شهر
محله
انباری
آسانسور
قیمت کل
تومان
تومان
متراژ
متر مربع
متر مربع

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000005

400300

مهر، ایران خودرو، تکمیل، وام تسویه کامل

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
پروژه ایران خودرو، قطعه ۸
915,000,000 تومان
متری 12,000,000 تومان
2
1
76
1401-11-05

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000003

400300

مسکن مهر فرهنگیان کرج، خام

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
شهرک فرهنگیان کرج (رهساز گستر مهر)، فرهنگ ۲، شقایق ۲، ط ۳
635,000,000 تومان
متری 8,466,000 تومان
2
1
75
1401-10-24

برای فروش

زمین
فوری

کد فایل: z_000000002

400300

فاز 2 محله 4 زمین ویلایی دو نبش

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 2
محله 4
1,300,000,000 تومان
متری 6,770,000 تومان
192
1401-09-05

برای فروش

زمین
فوری

کد فایل: z_000000001

400300

دو قطعه زمین ویلایی کنار هم

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
کوی افرا
800,000,000 تومان
متری 2,366,863 تومان
338
1401-09-05