جستجوی فایل (برای فروش)

از فیلترها برای جستجوی فایل مورد نظر خود استفاده کنید.

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان
فوری

کد فایل: Z-0000000008

400300

ایرانخودرو، فول، کلید نخورده! وام و عرصه

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
شهرک ایرانخودرو، قطعه ۱
1,580,000,000 تومان
متری 21,000,000 تومان
انتشار در:
2
1
1
75

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000005

400300

مهر، ایران خودرو، تکمیل، وام تسویه کامل

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
پروژه ایران خودرو، قطعه ۸
915,000,000 تومان
متری 12,000,000 تومان
انتشار در:
2
1
76

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000003

400300

مسکن مهر فرهنگیان کرج، خام

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
شهرک فرهنگیان کرج (رهساز گستر مهر)، فرهنگ ۲، شقایق ۲، ط ۳
635,000,000 تومان
متری 8,466,000 تومان
انتشار در:
2
1
75

برای فروش

زمین
فوری

کد فایل: z_000000002

400300

فاز 2 محله 4 زمین ویلایی دو نبش

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 2
محله 4
1,300,000,000 تومان
متری 6,770,000 تومان
انتشار در:
192

برای فروش

زمین
فوری

کد فایل: z_000000001

400300

دو قطعه زمین ویلایی کنار هم

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
کوی افرا
800,000,000 تومان
متری 2,366,863 تومان
انتشار در:
338

فیلتر جستجوی فایل

انباری
انباری
آسانسور
آسانسور
متراژ
متراژ - slider
متراژ - inputs
متر مربع
متر مربع
قیمت کل
قیمت کل - slider
قیمت کل - inputs
تومان
تومان

فیلتر جستجوی فایل

انباری
انباری
آسانسور
آسانسور
قیمت کل
قیمت کل - slider
قیمت کل - inputs
تومان
تومان
متراژ
متراژ - slider
متراژ - inputs
متر مربع
متر مربع

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان
فوری

کد فایل: Z-0000000008

400300

ایرانخودرو، فول، کلید نخورده! وام و عرصه

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
شهرک ایرانخودرو، قطعه ۱
1,580,000,000 تومان
متری 21,000,000 تومان
انتشار در:
2
1
1
75

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000005

400300

مهر، ایران خودرو، تکمیل، وام تسویه کامل

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
پروژه ایران خودرو، قطعه ۸
915,000,000 تومان
متری 12,000,000 تومان
انتشار در:
2
1
76

برای فروش

فروش رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000003

400300

مسکن مهر فرهنگیان کرج، خام

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
شهرک فرهنگیان کرج (رهساز گستر مهر)، فرهنگ ۲، شقایق ۲، ط ۳
635,000,000 تومان
متری 8,466,000 تومان
انتشار در:
2
1
75

برای فروش

زمین
فوری

کد فایل: z_000000002

400300

فاز 2 محله 4 زمین ویلایی دو نبش

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 2
محله 4
1,300,000,000 تومان
متری 6,770,000 تومان
انتشار در:
192

برای فروش

زمین
فوری

کد فایل: z_000000001

400300

دو قطعه زمین ویلایی کنار هم

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
کوی افرا
800,000,000 تومان
متری 2,366,863 تومان
انتشار در:
338