جستجوی فایل (برای اجاره)

از فیلترها برای جستجوی فایل مورد نظر خود استفاده کنید.

برای اجاره

آپارتمان
فوری

کد فایل: A-000000004

قابل تبدیل نمی باشد
400300

مسکن مهر جهاد نصر، طبقه پنجم

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
مسکن مهر جهاد نصر فاز ۷
ودیعه 80,000,000 تومان
اجاره 0 تومان
2
1
86
1401-10-29

برای اجاره

اجاره رفت
آپارتمان
قابل تبدیل نمی باشد
400300

آپارتمان ۱۵۰ متری

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
خیابان گل آرا، خیابان گلدشت، کوچه گلدشت ۱
ودیعه 230,000,000 تومان
اجاره 10,000 تومان
3
1
1
150
1401-06-05

فیلتر جستجوی فایل

موقعیت مکانی ملک
استان
شهر
محله
انباری
آسانسور
متراژ
متر مربع
متر مربع
ودیعه (پول پیش)
تومان
تومان
اجاره ماهیانه
تومان
تومان

فیلتر جستجوی فایل

موقعیت مکانی ملک
استان
شهر
محله
انباری
آسانسور
متراژ
متر مربع
متر مربع
ودیعه (پول پیش)
تومان
تومان
اجاره ماهیانه
تومان
تومان

برای اجاره

آپارتمان
فوری

کد فایل: A-000000004

قابل تبدیل نمی باشد
400300

مسکن مهر جهاد نصر، طبقه پنجم

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
مسکن مهر جهاد نصر فاز ۷
ودیعه 80,000,000 تومان
اجاره 0 تومان
2
1
86
1401-10-29

برای اجاره

اجاره رفت
آپارتمان
قابل تبدیل نمی باشد
400300

آپارتمان ۱۵۰ متری

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
خیابان گل آرا، خیابان گلدشت، کوچه گلدشت ۱
ودیعه 230,000,000 تومان
اجاره 10,000 تومان
3
1
1
150
1401-06-05