جستجوی فایل (برای اجاره)

از فیلترها برای جستجوی فایل مورد نظر خود استفاده کنید.

برای اجاره

اجاره رفت
آپارتمان
فوری

کد فایل: A-000000004

غیر قابل تبدیل
400300

مسکن مهر جهاد نصر، طبقه پنجم

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
مسکن مهر جهاد نصر فاز ۷
ودیعه 80,000,000 تومان
اجاره 0 تومان
انتشار در:
2
1
86

برای اجاره

اجاره رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000006

غیر قابل تبدیل
400300

آپارتمان 150 متری

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 1
خیابان گل آرا، خیابان گلدشت، کوچه گلدشت ۱
ودیعه 230,000,000 تومان
اجاره 10,000 تومان
انتشار در:
3
1
1
150

فیلتر جستجوی فایل

انباری
انباری
آسانسور
آسانسور
متراژ
متراژ - slider
متراژ - inputs
متر مربع
متر مربع
ودیعه (پول پیش)
ودیعه (پول پیش) - slider
ودیعه (پول پیش) - inputs
تومان
تومان
اجاره ماهیانه
اجاره ماهیانه - slider
اجاره ماهیانه - inputs
تومان
تومان

فیلتر جستجوی فایل

انباری
انباری
آسانسور
آسانسور
متراژ
متراژ - slider
متراژ - inputs
متر مربع
متر مربع
ودیعه (پول پیش)
ودیعه (پول پیش) - slider
ودیعه (پول پیش) - inputs
تومان
تومان
اجاره ماهیانه
اجاره ماهیانه - slider
اجاره ماهیانه - inputs
تومان
تومان

برای اجاره

اجاره رفت
آپارتمان
فوری

کد فایل: A-000000004

غیر قابل تبدیل
400300

مسکن مهر جهاد نصر، طبقه پنجم

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 7
مسکن مهر جهاد نصر فاز ۷
ودیعه 80,000,000 تومان
اجاره 0 تومان
انتشار در:
2
1
86

برای اجاره

اجاره رفت
آپارتمان

کد فایل: A-000000006

غیر قابل تبدیل
400300

آپارتمان 150 متری

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)
فاز 1
خیابان گل آرا، خیابان گلدشت، کوچه گلدشت ۱
ودیعه 230,000,000 تومان
اجاره 10,000 تومان
انتشار در:
3
1
1
150