نمونه 4 پروژه مهستان

N83296446 72996347

در قالب یک برج 31 طبقه که 25 طبقه آن مسکونی و 1 طبقه لابی و 5 طبقه پارکینگ است توسط تعاونی کاشانه همت در حال ساخت میباشد. این پروژه به برج سران 1 نیز معروف است ( لازم به ذکر است در ابتدای زمان فعالیت این پروژه را نیز برج کالج میگفتند اما نام درست و صحیح  این پروژه که در منطقه 22 شناخته میشود برج سران 1 میباشددر قالب یک برج 31 طبقه که 25 طبقه آن مسکونی و 1 طبقه لابی و 5 طبقه پارکینگ است توسط تعاونی کاشانه همت در حال ساخت میباشد. این پروژه به برج سران 1 نیز معروف است ( لازم به ذکر است در ابتدای زمان فعالیت این پروژه را نیز برج کالج میگفتند اما نام درست و صحیح  این پروژه که در منطقه 22 شناخته میشود برج سران 1 میباشد

نمونه 3 پروژه مهستان

3329869

ت تا سقف سرامیک ،کف پاگردها سنگ ،آسانسور ،هر بلوک داری مخزن آب به همراه سیستم پمپاژ ،هرواحد دارای انباری ،در ضد سرقت ،درب اتوماتیک پارگینک میباشد ,محوطه سازی خوب وفضای سبز ،فاصله با ایستگاه مترو 15 دقیقه ،فاصله با مرکز خریدومراکزدرمانی وآموزشی 5 دقیقه با خودرو

نمونه 2 پروژه مهستان

719016

ید ونور مخفی ،سقف آشپزخانه آسمان مجازی ،سیستم اعلام حریق ، ،هرپاگرد دارای فایرباکس ، مشاعات تا سقف سرامیک ،کف پاگردها سنگ ،آسانسور ،هر بلوک داری مخزن آب به همراه سیستم پمپاژ ،هرواحد دارای انباری ،در ضد سرقت ،درب اتوماتیک پارگینک میباشد ,محوطه سازی خوب وفضای سبز ،فاصله با ایستگاه مترو 15 دقیقه ،فاصله با مرکز خریدومراکزدرمانی وآموزشی 5 دقیقه با خودرو