خرید و فروش در پروژه ایران خودرو

ایران خودرو

خرید و فروش در پروژه ایران خودرو همچنین شهرک ایران خودرو دارای امکاناتی از قبیل هایپر مارکت، نانوایی سنگک و لواش، سوپر مارکت، میوه فروشی