درباره شهر جدید مهستان (شهر جدید هشتگرد)

درباره شهر جدید مهستان (شهر جدید هشتگرد)

در شهر جدید مهستان (شهر جدید هشتگرد) شما می توانید با توجه به بودجه و امکان مالی خود، هر نوع ملکی که دوست داشته باشید خرید کنید و در آن زندگی یا سرمایه گذاری کنید. در برج، آپارتمان، خانه ویلایی یا باغ ویلای اختصاصی خود، که به ترتیب از آپارتمان مسکن مهر که پایین ترین قیمت را در سطح شهر دارد می توانید خرید کنید تا آپارتمان های شخصی ساز، یا واحدی در برج، یا خانه ویلایی و یا باغ ویلا که قیمت های بیشتری دارند  بخرید و در آنها به سبک خود زندگی کنید و سرمایه گذاری خوبی داشته باشید.