دسته‌بندی: سرمایه گذاری

خرید و فروش در پروژه ایران خودرو

فروش سریع ملکتان و دریافت پول نقد در املاک آسایش

همکاری با انبوه سازان و سازندگان در شهر جدید مهستان (شهر جدید هشتگرد)

سرمایه گذاری در شهر جدید مهستان (شهر جدید هشتگرد)

درباره شهر جدید مهستان (شهر جدید هشتگرد)